Dyrking av hagebønner

Hagebønnene kommer opprinnelig fra Søramerika hvor de har vært dyrket i tusenvis av år. Spanjolene tok de med seg til Europa hvor de ført ble dyrket som en prydplante. Hagebønner deles overordnet inn inn i stangbønner og buskbønner. Begge gruppene har en rekke ulike varianter som bl.a. brekkbønner, flate snittbønner, borlottibønner og aspargesbønner, hvor noen typer er best egnet for ferskkonsum og andre for tørking og konservering.

Felles for alle hagebønner er at de trenger mye varme og at de tåler ikke kuldegrader. Velg gjerne sorter som tåler litt mer kulde. Det er også en fordel å velge sorter som har lange belger, da disse er enklere å høste. Bønner med litt farge på belgen er også langt lettere å se ved høsting. Dyrking av stangbønner kan være litt mer krevende da de vokser på snorer eller stenger, men tilgjengelig kan de gi deg mulighet til å høste mye på lite areal.

I den digitale gartneren kan du finne en lang rekke ulike sorter hagebønner med informasjon om egenskapene til de ulike sortene.

Såing

Hagebønner krever mye varme og tåler ikke kuldegrader. De kan derfor være krevende å dyrke i Norge. Hagebønner sås normalt direkte, men ikke før jorden er oppvarmet til 8-10 grader. For tidlig etablering kan du dekke jorden slik at den varmes opp raskere. Nord i landet kan det være en fordel med forkultivering.

Jorden bør også være fri for ugress før såing. Spesielt buskbønner er konkurransesvake vekster mot ugress. Best spireresultat oppnås ved såing i fuktig jord med solrikt og tørt vær i vente. Gi bønnene godt med vann like etter såing. Deretter vannes de ved behov. Bønner har et grunt rotsystem og trenger jevn fuktighet, men de vil ikke har det for vått. Bønnene trenger ikke gjødling.

Bønnene sås i en dybde av ca. 3 ganger størrelsen på frøet. Buskbønnen kan sås i en avstand på 5-10 cm og med 60-90 cm. mellom radene, mens stangbønner bør ha en avstand på 15-25 cm og ca. 1 meter mellom radene.

Hvis du dyrker stangbønner må du sette opp støtte til dem. Noen varianter kan bli opptil tre meter høye så sjekk at du bygger støtten høy nok. 

Høsting

Tidspunkt for høsting er avhengig av om du ønsker å høste for å spise bønnen med belg, eller om du ønsker å ha bønner for tørking eller konservering. Bønner som spises med belg, som f.eks. haricot vertes kan høstes løpende gjennom sommeren og bør høstes før de blir for store. Bønner som skal tørkes kan sitte på planten så lenge som mulig.

Problemer og sykdommer

Fuglene vil gjerne spise de nysådde bønnene dine, så dekk gjerne til dyrkefeltet med en duk eller lignende frem til de har spirt.

Bønne kan også bli angrepet av insekter. Vanning kan hjelpe for å forebygge problemer med f.eks. bladlus.

Lær mer

Vil du lære mer om hvordan du kan lykkes med å dyrke hagebønner, så finnes det en mengde gode kilder for læring rundt om på internettet. Prøv f.eks. en av disse kildene:

  1. Bønner. Fagartikkel fra Agropub: https://www.agropub.no/fagartikler/bonner
  2. Slik dyrker jeg bønner. Blog av Maria Berg Hestad: https://mariaberghestad.no/blogg/slik-dyrker-jeg-bnner
  3. Why you Need to Grow MORE Bush Beans this summer! Video av Huw Richards: https://www.youtube.com/watch?v=0ezpmBU9HgY

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *